Month: February 2014

Perspektywa młodych

Projekt „Perspektywa młodych” skierowany jest do aktywnych, młodych osób. Nabywając cennych doświadczeń osoby te polepszą swoje szanse na rynku pracy. Projekt przyczyni się do rozwoju kompetencji interpersonalnych, jak również ma umożliwić zdobycie wiedzy z zakresu aktywizacji społeczności lokalnych, organizacji wydarzeń, pracy z młodzieżą oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego. Wiedza ta będzie wykorzystana również w sposób praktyczny – uczestnicy pomogą w organizacji… Read more →