Perspektywa młodych

Projekt „Perspektywa młodych” skierowany jest do aktywnych, młodych osób. Nabywając cennych doświadczeń osoby te polepszą swoje szanse na rynku pracy. Projekt przyczyni się do rozwoju kompetencji interpersonalnych, jak również ma umożliwić zdobycie wiedzy z zakresu aktywizacji społeczności lokalnych, organizacji wydarzeń, pracy z młodzieżą oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego.

perspektywa młodychWiedza ta będzie wykorzystana również w sposób praktyczny – uczestnicy pomogą w organizacji dnia z młodzieżą z Korfantowa, przygotowując wspólnie debatę z decydentami na tematy ważne dla młodych ludzi z terenu gmin. Następnie uczestnicy wezmą udział w kursie e-learningowym, co pozwoli im ugruntować wiedzę zdobytą podczas szkoleń oraz pozwoli na rozbudowanie kompetencji teoretycznych.

Grupa 10 najbardziej zaangażowanych osób weźmie udział w dodatkowym szkoleniu (maj 2013), podczas którego wspólnie z profesjonalnymi trenerami będą pracować nad własnym rozwojem zawodowym, przygotowywać koncepcje własnego mini projektu oraz omawiać możliwości realizacji tych pomysłów m.in. w ramach programu „Młodzież w działaniu”.

Udział w projekcie jest darmowy. Fundacja TDM2000 Polska zapewni uczestnikom dojazd, noclegi, wyżywienie oraz wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe.

Leave a Reply