O nas

Fundacja TDM2000 Polska to polski oddział sieci TDM2000, promującej rozwój osobisty i zawodowy młodych ludzi, zmierzając do uczynienia z nich aktywnych społecznie obywateli. Sieć zrzeszająca organizacje z całej Europy ma 13 lat doświadczenia w organizacji projektów międzynarodowych. Rozpoznawalna w całej Europie TDM2000 łączy profesjonalnych trenerów i doświadczonych działaczy młodzieżowych, by tworzyć i realizować projekty młodzieżowe wzmacniające wzajemne zrozumienie oraz budowę spójnego społeczeństwa Europejskiego, opartego na wspólnych wartościach i wizji przyszłości.

TDM2000 Polska promuje prawa człowieka, w szczególności prawa mniejszości narodowych i etnicznych, prawa kobiet oraz prawa innych mniejszości. Celem organizacji jest również wzmocnienie współpracy z sąsiednimi krajami. TDM2000 Polska zajmuje się  również  promocją i pogłębianiem współpracy regionalnej oraz dziedzictwa kulturowego i historycznego Dolnego Śląska. Naszym celem jest wspieranie dialogu, wzajemnego porozumienia i szacunku dla różnorodności pomiędzy państwami i jednostkami na całym  świecie, wzajemnego zrozumienia pomiędzy Europejczykami, a także budowa wspólnej tożsamości europejskiej.

TDM2000 Polska promuje kreatywność, innowacyjność oraz przedsiębiorczość. Prowadzi również działania na rzecz zatrudnienia młodzieży oraz promuje idee społeczeństwa obywatelskiego i demokracji. Cele te są realizowane przez organizowanie międzynarodowych szkoleń, warsztatów, konferencji oraz programów badawczych. W czerwcu 2013 r. Fundacja TDM2000 Polska została przyjęta na prawach członka do Dolnośląskiej Rady ds. Młodzieży